top of page
WhatsApp Video 2021-10-30 at 13.19.57.gif

האטה בחינוך

להחזיר את הלמידה למקומה הטבעי והמשמעותי, ולאפשר נחת והעמקה בלמידה לאנשי חינוך ולתלמידים כאחד

מה זה האטה בחינוך?

ארט_2x.png

האטה בחינוך נולדה בהשראת תנועת ההאטה, תנועה תרבותית שמנסה להביא למפנה בצורה שבה אנחנו מתנהלים בכל תחומי החיים: אוכל, הרגלי צריכה, תיירות ותרבות פנאי, איזון בית-עבודה ועוד. 

החיבור בין עולם החינוך לבין עקרונות תנועת ההאטה נוצר במטרה להחזיר את הלמידה למקומה הטבעי והמשמעותי, ולאפשר נחת והעמקה בלמידה לאנשי חינוך ולתלמידים כאחד. 

המטרה היא לקדם תפיסות ופרקטיקות של האטה בשדה החינוך בישראל ולהוביל שינוי חינוכי-תרבותי, שיאפשר לנשות ולאנשי חינוך, ולמערכת החינוכית כולה, לשלב עקרונות של חינוך איטי באופן מקדם ומיטיב.

Screen Shot 2021-10-04 at 4.12.19 PM.png

האטה בחינוך - פודקאסט

צחי חנניה משוחח עם מיקה דפני וד"ר אורית פרנפס על האטה בחינוך במסגרת הפודקאסט "חייזרים חינוכיים"

תרשים האטה

תכנים

רעיונות ההאטה בחינוך מתפשטים לאיטם!
מוזמנות ומוזמנים להכיר את מה שקורה בשטח

קהילת האטה בחינוך משתפת

"להיות, הוויה נוכחת, בגוף ובתודעה, כהחלטה בשיח הפנימי. להיות כעשייה, כפעולה הדורשת ריכוז ומאמץ תודעתי מכוון".

מה זה האטה בשבילי?

Contact
bottom of page