מצגות ותרשים עקרונות

מצגות תרשימי האטה

לפניכם שקפים מונפשים שמאפשרים להביט בתרשים עקרונות האטה בחינוך ולהכיר אותו באופן מדורג לפי "שכבות" ולפי עקרונות. מוזמנים להוריד את הקבצים ולהשתמש בהם על-פי הצורך.

שימו לב שלאחר הורדת הקובץ הרצוי יש צורך להריץ את המצגת כדי לראות את ההנפשה.

תרשים עקרונות האטה בחינוך מונפש ע"פ 'שכבות'

תרשים עקרונות האטה בחינוך מונפש בחלוקה לעקרונות

 

איורים: שרית עציץ