top of page

סיורי האטה

  • בחודש יוני 2022 הייתה לנו הזדמנות להשתתף כמציגים ביריד החדשנות הישראלי שהתקיים במסגרת הביאנלה למעצבי עתיד בחינוך. רצינו להעביר למבקרים בביתן את המסר, שאפשר להאט בכל מצב ובכל מקום – אפילו בכנס בינלאומי עמוס וסואן.

  • ואם אפשר להאט בכנס מסוג זה, אפשר להאט גם במרחבים מאיצים אחרים כמו קניון, רחוב מרכזי, חוף ים בעיר גדולה, שוק, שדה תעופה, וגם: בית ספר, מכללה, אוניברסיטה... 

  • ניתן  לעשות זאת בכל זמן, בכל מקום, כל אחד ואחת במידה המתאימה עבורו או עבורה, ובשלוש שפות: 

הצעה לשילוב הסיור בסדנה, פעילות, או התנסות

  • ציוד נדרש לכל משתתפ/ת: טלפון ואוזניות.

  • צאו למרחב הומה כגון קניון גדול, רחוב מרכזי, בית ספר, מכללה, אוניברסיטה וכד'.

  • בחרו הקלטה בשפה הנוחה לכם, הפעילו אותה והקשיבו באוזניות להנחיות שיכוונו אתכם ליישום עקרונות ההאטה בחינוך.

  • אם אתם מתנסים כקבוצה, צאו לסיור כל אחד ואחת בנפרד, וקבעו מראש נקודת מפגש לעיבוד החוויה לאחר הסיור.

  • שאלות אפשריות להתייחסות בעיבוד:

צרו קשר

תודה לכל השותפות והשותפים בהפקת סיורי ההאטה

רעיון ותסריט: ד"ר אופירה רול, סול אהבה, ד"ר אורית פרנפס

קריינות באנגלית: עומי רול

קריינות בעברית: פרופ' עדו רול

תרגום וקריינות בערבית: אמין אבו שיכה

עריכה והפקה טכנית: ד"ר אורית פרנפס

bottom of page