top of page

כלים סדנאיים

באיזור זה תוכלו למצוא כלים חדשים ומקוריים, מאוירים בעבודת-יד, לשם הדרכה ועבודה סדנאית בתחום ההאטה בחינוך. איזור זה מציע לשימושכם החינמי כלים סדנאיים מיוחדים שפותחו בגישת האטה בחינוך, ביחד עם חברות קהי.לאט.  הכלים מונגשים לפניכם כסוג של ערכה ב'קוד פתוח', לשימושכם האישי והקבוצתי, במסגרת החינוכית בה אתם עובדים, או בכל סביבה חינוכית אחרת שתבחרו להעמיק בה. 
האיזור כולל כלים סדנאיים מאוירים עם הנחיות שימוש, סיורי האטה בשלוש שפות, ומצגות מונפשות של תרשים המושגים העדכני של האטה בחינוך (בשלוש שפות), המאפשרות שימוש נוח ברוח ההאטה.


אנו מזמינות אתכם להכיר את הכלים, להוריד קבצים ולעשות אותם לשלכם.
נשמח להתייחסויות שלכם לכלים הסדנאיים בפאדלט (לוח שיתופי) שלפניכם - יחד נמשיך לפתח באופן שיתופי את הכלים להאטה בחינוך
bottom of page