כלים לסדנאות

מטרות אפשריות

- מיפוי עצמי או ארגוני ביחס לעקרונות ההאטה בחינוך, כדי לסייע בתהליכי קבלת החלטות.

- התנסות ו"משחק" בעקרונות ההאטה כפתח לחשיבה ולדיון בשאיפות שלנו כהורים וכאנשי חינוך.

הכנה

4

אפשר בהחלט להמציא משימות אחרות משלכם לעבודה עם הקנבס/הכרטיסיות.

3

שימו לב! בדף זה מוצע מאגר ראשוני של תרגילים והתנסויות שהם בבחינת הזמנה ליצירה ולפעולה.

2

הורידו והדפיסו את קובץ המשימות. מומלץ לגזור לפי הסימון לצורת סימניות.

1

הורידו את קובץ כלי הקנבס והדפיסו אותו. מומלץ בדף A3 צבעוני. לחילופין, ניתן להוריד ולהדפיס את קובץ הכרטיסיות. מומלץ בדף A5 צבעוני.

קנבס עקרונות האטה בחינוך

הצעה לסדנה - 1
נחלק לכל משתתפ/ת קנבס אישי.
נבחר תרגיל מתוך מאגר המשימות, שכולם יעסקו בו. 


אישי: על פי ההנחיות במשימה שנבחרה, כל משתתפ/ת עונה בקנבס.
כדאי להקדיש לפחות 10 דקות.

בזוגות: שיתוף התשובות שנכתבו בקנבס האישי ושיח על הדומה והשונה.
ברביעיות: מתוך הקנבסים האישיים, ננסה לחלץ רעיונות משותפים או כיוונים להמשך חשיבה ועשייה.

לוח עבודה קבוצתי A4 copy (2).jpg

דף משימות האטה בחינוך

הצעה לסדנה - 2

  • נחלק את המשתתפות/ים לשש קבוצות.

  • נבחר תרגיל מתוך מאגר המשימות, שכל הקבוצות יעסקו בו.

  • כל קבוצה תבחר עיקרון אחד מתוך עקרונות האטה בחינוך, ותתמקד בו.

  • ניתן לתת לכל קבוצה קנבס אחד, כדי לקבל תמונה שלמה של העקרונות גם אם דנים רק באחד מהם, או להשתמש בכרטיסיות, שבהן כל עיקרון עומד בנפרד, ואז כל קבוצה מקבלת רק את העיקרון שבו היא עוסקת (במקרה כזה מומלץ להדפיס לכל קבוצה את תרשים העקרונות השלם, או להקרין אותו על מסך גדול בחדר הסדנה).

  • לסיכום, כל קבוצה תציג את התובנות שלה במליאה ונקיים דיון לגבי השלכות אפשריות או כיווני פעולה.

לוח עבודה קבוצתי A3 copy (2).jpg
 
 
 

כרטיסיות עקרונות האטה בחינוך

הצעות ודגשים נוספים

  • אם הקנבס המלא "גדול עליכם" כרגע, ניתן להיעזר בכרטיסיות ולהתמקד רק בעיקרון אחד או במספר עקרונות כפי רצונכן/ם. לאט לאט. יש זמן.

  • אפשר לקיים סדנה חופשית יותר, כאשר כל משתתפ/ת בוחר/ת משימה אחרת מתוך המאגר, או לקיים מספר סבבים של בחירת משימות.

  • ניתן להיעזר בכלים הסדנאיים שלנו גם לעבודה אישית/זוגית - נסו לחשוב: איך הייתי רוצה לקדם האטה בהורות שלי? 

  • הכלים הנ"ל (קנבס, דף משימות, כרטיסיות) נוצרו בגישת Mix&Match - אנחנו מזמינות כל אחת ואחד מכם לקחת מהם את מה שמתאים, ולהרגיש בנוח להוסיף משימות ותרגילים חדשים. 

  • אם יש לכן/ם רעיון מוצלח אחר כיצד להשתמש בכלים הסדנאיים, שלא חשבנו עליו, אפשר לשתף אותו בקבוצת הפייסבוק שלנו, ואולי נוסיף אותו לדף המשימות הבא!

Screen Shot 2022-06-19 at 2.00.06 PM.png
 

מה עוד?

כהכנה מקדימה לעבודה עם הכלים, מומלץ: