פורום האטה 18 |

החיבור האנושי | לב ליבו של תהליך חינוכי