פורום האטה 17 |

חינוך מבוסס מקום כפרקטיקה של האטה