top of page

פורום האטה 10 |

הילדות היא לא הכנה לבגרות | האטה החינוך לגיל הרך

במפגש העשירי עסקנו בהאטה בחינוך בגיל הרך, דרך שיחה עם ד"ר אפרת מור, גננת בעברה, מובילה את הפדגוגיה של ההקשבה והדיאלוג.
במהלך המפגש שיתפה אפרת בערכים המרכזיים של ההקשבה והדיאלוג, תוך חיבורם לעקרונות ההאטה בחינוך: חינוך בהקשבה וחינוך להקשבה, בחירה, חשיבות ההוויה, שהות, פחות העשרה ויותר העצמה, אותנטיות. המפגש לווה בדוגמאות חיות ומעוררות השראה מחיי גן-הילדים.

bottom of page