top of page

פורום האטה 09 |

האטה בחינוך בבתי ספר על-יסודיים

במפגש התשיעי עסקנו בהאטה בבתי ספר על-יסודיים.
התמקדנו בלמידה מבית ספר מיוחד, תיכון אתגרי העתיד בחריש, שהוקם ומנוהל על ידי טלי הולן וליאור לויתן.
תיכון אתגרי העתיד הוא תיכון שההאטה היא חלק מה-DNA שלו, בעיקר סביב המפגש האנושי, המהווה את יסוד בית הספר הלכה למעשה.
טלי וליאור סיפרו על בית הספר ואפשרו הצצה אל יומיום חינוכי ששואף להחזיק איכות, משמעות והצלחה בלמידה, לצד מערכות יחסים עמוקות וכבוד גדול לנפש האדם.
"המושג 'האטה' עשוי להיות עוגן, משענת, אויר לנשימה. בעזרתו ניתן לעשות חינוך. כי חינוך הוא לא דבר שקורה מהר. אולי הישגים כן, אולי אילוף כן, אבל חינוך לא. חינוך קורה בקצב של תלמים ארוכים, של הקשבה, של סבלנות ושל המוני כישלונות וניסיונות" (ליאור לויתן וטלי הולן, מקימי ומנהלי תיכון אתגרי העתיד בחריש).

bottom of page