top of page

פורום האטה 08 |

מפגש פורץ דרך בשפה הערבית

מפגש פורץ דרך בשפה הערבית
השתהות והתבוננות בקרב אנשי חינוך בחברה הערבית - בהשתתפות ד"ר איזאבל רמדאן, מרצה במכללת אורנים, מרכזת פרויקטים חינוכיים, מרצה ומדריכה צוותים חינוכיים
המפגש התקיים בערבית, מלווה בתרגום סימולטני לעברית.
המפגש כלל הרצאה קצרה של סלווא דיאב שחשפה את רעיונות ההאטה בחינוך ואת תרשים המושגים המארגן של הגישה.
בהמשך, התקיימה הרצאתה של ד"ר איזאבל רמדאן ממכללת אורנים, בנושא זהותם המתבוננת של אנשי חינוך בחברה הערבית.

bottom of page