top of page

פורום האטה 07 |

האטה וחווית הרשות בחינוך-מבט מתוך עולם הסטודיו

האטה וחווית הרשות בחינוך

בהשתתפות נונה אורבך - מנהלת קבוצת 'ביקורי סטודיו', אמנית, מורה לאמנות ומטפלת באמנות

המפגש כלל הרצאה של נונה אורבך בנושא חווית רשות בחינוך, שהומחש דרך דוגמאות מהשטח - צילומים, סרטונים וסיפורי מקרה מעולם האמנות, הסטודיו הפתוח וגישת רג'יו אמיליה.

"מהי חוויית הרשות? זו חוויה רגשית שאנו זוכים לקבל מזולת משמעותי כאשר אנו פועלים, עושים ויוצרים. זו ההתכוונות ממישהו חיצוני אלי, ההשתקפות הנאמנה שלנו כפי שאנו תופסים את עצמנו או כמי שהיינו רוצים להיות. במובן העמוק זו חוויה של קבלה ואישור על עצם היותנו, שכן כך אנו חשים אהובים ונוכחים גם בעיני זולתנו." מתוך: "סטודיו טוב דיו", הוצאת רסלינג, עמוד 18 ,נונה אורבך, 2019.

bottom of page