top of page

פורום האטה 06 |

האטה בבתי ספר יסודיים

מפגש שישי של פורום האטה בחינוך, התמקד בנקודת המבט של מנהלי בתי ספר יסודיים, בהשתתפות שני מנהלים מעוררי השראה –אורה קוגלר, מנהלת יוצאת של בית הספר אדם סביבה בגעש. אורי אלסר מנהל בית הספר דמוקרטי בעמק בנהלל.
בהמשך לשיח על האיכויות המשמעותיות שהאטה מאפשרת, כפי שאמר לנו דני לסרי, במפגש פורום קודם של האטה בחינוך: "האטה היא לא עניין של מהירות, היא עניין של איכות", מפגש זה היה הזדמנות מצויינת לדבר על איך לקדם איכויות בחינוך באמצעות האטה, בפועל, בבתי-הספר, בידיעה ואמונה שבידי המנהלים נתונה אוטונומיה מסויימת והכח להוביל גישות מיטיבות בחלקת האלוהים שלהם.
אורה קוגלר ואורי אלסר הציגו את נקודת מבטם על האטה סביב הגישות שהם מובילים בבית-הספר שלהם, והתקיים שיח סביב הדברים שהתעוררו.

bottom of page