פורום האטה 03 |

יסודות פילוסופיים וחינוכיים של האטה מפי דני לסרי

במפגש שלישי של פורום האטה בחינוך ארחנו את הסופר, הפילוסוף ואיש החינוך דני לסרי. ד"ר ענת שפירא לביא ודני לסרי ערכו שיח ספונטני מול קהל, מתובל בשאלות מהקהל.

השיח נשען על טקסטים שונים של דני לסרי ועל תפיסותיו הייחודיות בנוגע להאטה בחינוך דרך חינוך דיאלוגי וחתרני, הנשענות על התפיסה כי האטה זה לא עניין של מהירות, זה עניין של איכות.. זה להיות נוכח בעשייה שלי. זו תנועה פנימית שבאה לידי ביטוי בעולם

arrow_2x.png

arrow_2x.png

arrow_2x.png

arrow_2x.png