top of page

שירה

Wild Flowers

שיר יפה | מיקה דפני

מאמר במגזין 'אדם עולם', שמאפשר מבט-על ממוקד על מהלך ההאטה בחינוך - למה להאט בחינוך מנקודת מבט נרטיבית וכן עקרונות מרכזיים שעלו במפגשי פורום האטה בחינוך.

Wild Flowers

שיר יפה | מיקה דפני

הכותבת, מרים טנטי ערכה מחקר שחוקר כיצד בדיוק "לאט" ייראה בתחום החינוך, ומהם היתרונות של חינוך איטי.
המחקר חושף את המהות של "האטה" בחינוך כמורכבת מהאלמנטים הבאים: טיפוח הלך רוח איטי, גילוי הזמן הטבעי, הערכת תהליכיות בלמידה, טיפוח קשר וחיבור, ואימוץ טכנולוגיות מאטות.

 

 

Wild Flowers

שיר יפה | מיקה דפני

הזום מאפשר לגיטימציה לשתיקות באופן שונה מזה המוכר לנו בדיונים ושיח פנים אל פנים. חשוב לאפשר זאת ללא מבוכה וחשש ולתרגל זאת בכיתה... שיח בזום מתנהל בקצב איטי מהמוכר לנו בדיון פנים אל פנים. מדובר ממש בפרקטיקה של האטה שניתן לתרגם אותה ממרחב האונליין למרחב החיים... מרחב הזום מחייב מיקוד רב בהכנת הסדנה, השיחה או השיעור. הבחירה במה ואיך להתמקד מאפשרת זיקוק של המטרות והאמצעים בדרך אליהן ומאפשרת לנו כאנשי חינוך מובילי שיח מסוגים רבים – להתמקצע ללא כל קשר לפלטפורמה זו או אחרת.

Wild Flowers

שיר יפה | מיקה דפני

בית הספר הירוק (Den Grønne Friskole) בקופנהגן, דנמרק, פיתח מודל המבוסס על התבוננות בלמידה טבעית של ילדים, ונתן לו את השם המסקרן Snail Based Learning (למידה מבוססת שבלול!). ביה”ס מקדם יצירתיות ומעורבות אישית באמצעות למידה מבוססת פרויקטים (PBL) ופתרון בעיות אותנטיות מהחיים. מלאכות כגון אריגה, סריגה, בנייה, נגרות ועוד, מוערכות בו לא פחות מהתחומים העיוניים-אקדמיים. אז מהו מודל השבלול?

Wild Flowers

שיר יפה | מיקה דפני

מגזין קצר וחדשני בתחום החינוך שיוצא אחת לשבוע מבית אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות במשרד החינוך. הגיליון השמיני של סקופ הוקדש להאטה בחינוך והתארחה בו ד"ר ענת שפירא לביא כמומחית תוכן אורחת המייעצת לצוות העורכים. המגזין כולל מגוון חומרים לקריאה קצרה וממוקדת שמאפשרת חשיפה לזירת התוכן החדשה, השראה, תיאוריה, הכרות עם מומחים ושטיח אדום אל חינוך אטי בישראל

Wild Flowers

שיר יפה | מיקה דפני

על מעלותיו השונות של "זמן פנוי" במהלך הלימודים. תפיסה של בית-ספר פרוגרסיבי בארצות-הברית

bottom of page