תוכנית עבודה לשנת 2021

חזון

האטה בחינוך תוביל לשינוי חינוכי-תרבותי ועימו לשיפור איכות החינוך בישראל, דרך יצירת תפיסות ופרקטיקות למידה והערכה מתקדמות, אשר שמות במרכז את הלומד/ת ואת התהליך החינוכי.

הנחות יסוד

מערכת החינוך פועלת סביב נרטיב בולט של האצה והעמסה.

האטה בחינוך עשויה להוביל לחינוך מזין, איכותי ומשמעותי יותר. 

האטה היא מיומנות הניתנת לרכישה.

האטה היא רעיון ודרך פעולה המאפשרת לתהליכים שונים להתקיים, למשל העמקה ומעורבות בלמידה.

האטה בחינוך יכולה להתקיים בכל שלב בחינוך ובכל סוג חינוך.

מטרות-על

מערכת החינוך

השפעה על מדיניות מערכתית חינוכית

שילוב עקרונות

עידוד וקידום שילובם של עקרונות

ופרקטיקות של חינוך איטי על-ידי אנשי חינוך בשדה

פיתוח רעיוני

הפצה והטמעה של רעיונות בנוגע

להאטה בשדה החינוך בישראל

תאריך יעד

בניית  פורומים לחצי שנה קדימה – תאריכים, נושאים כלליים, מנחה מובילה

מפגש קהילה ראשון בחודש ינואר

Read More >

אפריל 2021

מסמך מגובש בפברואר 2021

עד סיום 2021

עד יוני 2021

עד סיום 2021

עד סיום 2021

תוצאה רצויה

לפחות 30 משתתפים בכל מפגש

מפגשי קהילה עובדת אחת לחודש וחצי קהילה קבועה של 20-30 שותפים

לפחות בעל תפקיד אחד בדרגת סמנכ"ל במשרד החינוך, נציגה מאגף מו"פ, נציגה מעולם המדידה וההערכה, מנהלי מחוזות, מפמ"רים

מסמך רעיוני מופץ ברשתות / למנהלי מחוזות / מנהלי בתי ספר / מפמ"רים

הגדלת רשימת התפוצה ל-2500 משתתפים עד סיום 2021

 

3 אייטמים בתקשורת לאורך 2021

 

4 מאמרים בפלטפורמות שונות

 

סרטון אחד

 

4 פעולות התערבות במסגרת קורסי הכשרה של מורים/גננות לעתיד

4-3 תוצרים כתובים – ברמת מאמר מקצועי

5 מאמרים בשנה

 

תלוי גיוס משאבי כסף/שווה כסף

 

מחצית מהמפגשים יתייחסו לפרקטיקת האטה הניתנת לאימוץ בשדה

 

יצירת 'סקשן' של פרקטיקות להאטה בחינוך בפורטל 'פרקטיקות הוראה איכותית' של אגף מו"פ

% ממשתתפי פורום האטה בחינוך מחברה ערבית

 

דוגמאות ופרקטיקות של האטה בחינוך מגיעות מהשדה המגוון – חברה ערבית, חברה חרדי

 3 עבודות מחקר של סטודנטים בהקשר של האטה בחינוך

פעולה

פורום האטה בחינוך אחת לחודש וחצי

חברי הקהילה יהיו שותפים מלאים בהובלת ערוצי הפיתוח השונים (כתיבה, שותפיויות, עבודה בשדה, הובלת פורום האטה, קידום הרמה המערכתית ועוד)

ועדת היגוי/ועדה מייעצת שתכלול בעלי תפקידים משפיעים, מקבלי החלטות – בשאיפה פורום בדרגת מנכ"ל משה"ח ותתכנס פעמיים בשנה.

בניית מסמך בסיס הכולל עקרונות חינוך איטי: לשם מה, מה, איך

 

התייעצות עם קהילת האטה וברשתות חברתיות

 

עיצוב וסגירת מסמך מגובש

המשך עדכון ושדרוג האתר בתכנים

 

עבודה ברשתות חברתיות

 

ניוזלטר האטה רבעוני ופינת האטה בניוזלטר בוגרי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

 

כתיבת ידע בפלטפורמות שונות

 

הפעלה שוטפת של קבוצת האטה בחינוך בפייסבוק

 

הפקת סרטון קצר בנושא האטה בחינוך

 

יח"צ

 

שת"פ עם מכללות וגופים חינוכיים נוספים

הבנית תהליך ממוקד לקבוצות חשיבה סביב סוגיות. למשל:

מה בין האטה לוויתור ועצלות, למהר במילוי משימות לעומת למהר במהלך מילוי המשימה,

האטה ורגישות – האמנם נדרשת האטה כדי להיות רגישים? מקצועות רגישים ומהירים

מאמרי פרקטיקות באתר האטה

 

הפקת סרטונים קצרים בנושא פרקטיקות האטה בחינוך

 

מפגשי פורום האטה ממוקדי פרקטיקות

שת"פ עם אגף מו"פ בנושא פרקטיקות האטה בחינוך

מאמרי פרקטיקות באתר האטה

 

הפקת סרטונים קצרים בנושא פרקטיקות האטה בחינוך

 

מפגשי פורום האטה ממוקדי פרקטיקות

שת"פ עם אגף מו"פ בנושא פרקטיקות האטה בחינוך

מנחה מהקרן (סלווא) תשתלב כמובילת זירת האטה בחינוך בחברה ערבית

 

יצירת חשיפה לרעיון ההאטה בחברה החרדית

 

עבודת ריצ'ינג אאוט של משתתפי פורום האטה קיימים לקהלי יעד מגוונים

 

מפגש בנושא האטה בחינוך לדוברי ערבית – מנחה דוברת ערבית ותכנים לתרגום

שת"פ עם אקדמיה

 

שת"פ עם היוזמה למחקר יישומי בחינוך

מטרה

ביסוס פורום האטה בחינוך כפורום למידה מזדמן או קבוע

בניית קהילה קבועה העוסקת בהאטה בחינוך

יצירת מודעות בקרב מקבלי החלטות וקובעי מדיניות

הבניית בהירות רעיונית תוך שמירה על תנועה והשתנות

הפצת רעיון ההאטה בחינוך וחשיפתו

העמקה רעיונית במחשבת ההאטה בחינוך

חילוץ פרקטיקות להאטה בחינוך/חינוך איטי בשדה והפצתן חזרה לשדה

יצירת גיוון ורב תרבותיות

הבניית מחקר והערכה לתהליך ההאטה בחינוך

קהי.לאט.
Artboard 9@2x.png
Artboard 8@2x.png
Artboard 3@2x.png
Artboard 5@2x.png
Artboard 6@2x.png
אחד היעדים החשובים מבחינתנו הוא בניית קהילת חשיבה ועבודה קבועה, שתהיה שותפה קבועה ומלאה בפיתוח זירת ההאטה בחינוך בדרכים שונות.
Artboard 15@2x.png
אם את/ה רוצה להשתתף בפגישת עבודה וחשיבה אחת לחודש וחצי
Artboard 15 copy 2@2x.png
אם את/ה רוצה לקחת חלק קבוע כשותפה בהובלת המהלך
Artboard 15 copy@2x.png
אם את/ה סקרנית ומתעניינת בעולם ההאטה בחינוך
נשמח אם תצטרפו לקהי.לאט.
Artboard 9@2x.png
Artboard 7@2x.png
פורום האטה.png
Artboard 6@2x.png