קהי.לאט

שותפות ושותפים מגוונים נרתמים לדרך מתוך חיבור לרעיונות ההאטה ונכונות להדהד אותם בעולם. מוזמנים להצטרף לדרך